Talentum Szerviz
Tehetségkutató alapítvány

Az Alapítvány célja:

Alapítvány a kezdő és újrakezdő vagy tartós munkanélküli, elsősorban roma munkavállalók, és vállalkozók megsegítésére, felzárkózására, sőt felemelkedésének elősegítésére jött létre.

 

Az Alapítvány gazdálkodása

Az Alapítvány bevételei a következőkből tevődnek össze:

  • Az alapító által az Alapítvány céljára rendelt vagyonból;

  • Az Alapítványhoz csatlakozó természetes személyek, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli jogképes szervezetek befizetéseiből;

  • Pályázatok útján elnyert összegekből;

  • Vállalkozási tevékenységből befolyt jövedelmekből;

  • Közcélú adományokból;

  • Egyéb forrásokból;

Az Alapítvány szervezete

Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium. Az alapító 3 tagú Kuratóriumot kér fel kezelő szervként, akik a felkérést elfogadják, amelyről külön elfogadó nyilatkozatban is nyilatkoznak.

A Kuratórium tagjai határozatlan időre lettek felkérve.

Az alapítvány képviselete


Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium Elnöke (rövidebben: Elnök) Németh László. jogosult önállóan. Németh László képviselő Minihoffer Zoltán elnökhelyettessel együttesen rendelkezik az Alapítvány bankszámlája felett. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnöknek és az elnökhelyettesnek a jogi személy teljes neve fölé elhelyezett névaláírása szükséges.